Ouderenbeleid

Hoe worden ouderen waardig oud?

Dat is het vraagstuk waar de Rijksoverheid zich over gebogen heeft bij het opstellen van het huidige ouderenbeleid. Het aantal 75-plussers stijgt in een rap tempo. Waar er in 2019 nog 1,3 miljoen ouderen in Nederland woonden, zijn dat er naar schatting in 2030 2,1 miljoen. Met het ouderenbeleid zorgt de overheid ervoor dat ouderen de zorg en hulp krijgen die ze nodig hebben om waardig oud te kunnen worden. Op deze website vind je alle informatie over de huidige programma’s van de overheid met betrekking tot ouderenzorg!

ouderenbeleid

Wat doet de overheid voor ouderen?

De Rijksoverheid heeft een aantal initiatieven in het leven geroepen om ouderen te ondersteunen. Zo wil de overheid het mogelijk maken om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, dragen ze bij aan een vermindering van eenzaamheid en willen ze de zorg voor ouderen in verpleeghuizen verbeteren.

De programma’s Langer Thuis en Eén tegen eenzaamheid zijn hier goede voorbeelden van. Ook stelt de overheid verschillende subsidies beschikbaar, waardoor ouderen de zorg en hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben.    

Eenzaamheid bij ouderen bestrijden

Iedereen kan in zijn leven te maken krijgen met gevoelens van eenzaamheid. Ook onder Nederlandse ouderen is eenzaamheid helaas een actueel onderwerp. Eenzaamheid heeft verschillende gezichten. Veel mensen denken bij eenzaamheid aan iemand die alleen is. Maar toch hoef je niet alleen te zijn om je eenzaam te voelen. Er zijn genoeg mensen met partners, vrienden of familie die zich eenzaam voelen.

In de loop van je leven word je minder vitaal, waardoor je misschien minder onder de mensen komt. Dit kan ervoor zorgen dat je je eenzaam voelt. Ook kan het hebben van een beperking of het gemis van een dierbare leiden tot eenzame gevoelens.

eenzaamheid ouderen

Om eenzaamheid tegen te gaan heeft de overheid het programma Eén tegen eenzaamheid en de Nationale Coalitie tegen eenzaamheid opgericht.

Eén tegen eenzaamheid

Om eenzaamheid onder ouderen eerder te signaleren en te doorbreken is de Rijksoverheid het programma Eén tegen eenzaamheid gestart. Dit programma wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en maakt het mogelijk dat iedere 75-plusser jaarlijks een bezoek aan huis kan krijgen. Voor mensen die een luisterend oor nodig hebben is er een telefoonlijn opgericht. Deze lijn is 24 uur per dag bereikbaar. Waar het programma zich vroeger alleen richtte op eenzaamheid onder ouderen, richt het zich nu op eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen. 

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid spoort mensen aan om in actie te komen tegen eenzaamheid. En ook jij kunt hier iets tegen doen. Vermoed je dat iemand in jouw omgeving zich eenzaam voelt? Laat dan bijvoorbeeld samen de hond uit of drink een kopje koffie. Dit kan al het verschil maken bij eenzaamheid.  

Nationale Coalitie tegen eenzaamheid

De Nationale Coalitie tegen eenzaamheid is een initiatief, waarbij overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties samenwerken om eenzaamheid te verminderen. Het doel van dit programma is om maatschappelijke aandacht te creëren voor eenzaamheid. De Nationale Coalitie wil eenzaamheid bespreekbaar maken en ervoor zorgen dat mensen meer naar elkaar omkijken.

Enkele bekende deelnemers zijn ProRail, het Van Gogh Museum, SPAR, Maggi en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze organisaties organiseren bijvoorbeeld diners voor alle leeftijdscategorieën of delen gratis kopjes koffie uit aan treinreizigers om een gesprek te starten. De meeste gemeenten treffen maatregelen tegen eenzaamheid. Informeer hiernaar bij jouw wijkteam of bezoek de website van jouw gemeente.   

langer thuis wonen

Programma: Langer Thuis

Ouderen worden vandaag de dag steeds ouder en blijven langer in hun eigen woning wonen. Om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, moeten soms wel een aantal aanpassingen in de woning worden gedaan. Om dit mogelijk te maken, heeft de Rijksoverheid het programma Langer Thuis in het leven geroepen. Voor dit programma is € 340 miljoen beschikbaar gesteld. Dit geld wordt gebruikt om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen, om meer woningen voor ouderen te creëren en om ouderen betere hulp in huis te bieden.   

Beter inspelen op behoeften van thuiswonende ouderen

Allereerst speelt het programma Langer Thuis in op de behoefte van thuiswonende ouderen. Iedereen heeft andere zorg nodig en daarom wordt er in dit programma gekeken naar de individuele behoefte van de oudere. Om het gemakkelijker te maken om thuis te blijven wonen, stimuleert de overheid het toepassen van moderne technologieën in een woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slimme verlichting of een kraan die opengaat wanneer je handen in de buurt komen. Deze manier van huisautomatisering wordt ook wel domotica genoemd. Ook stimuleert de overheid het gebruik van e-health. Dit houdt in dat bijvoorbeeld wondverzorging op afstand mogelijk wordt of dat er een systeem wordt geïnstalleerd dat alarm slaat als een oudere ten val komt.  

Meer hulp voor mantelzorgers en vrijwilligers

Het programma Langer Thuis biedt ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers. Je bent een mantelzorger als je onbetaald, langdurig voor iemand zorgt. Zo intensief voor iemand zorgen kan erg overbelastend zijn. Daarom vindt de Rijksoverheid dat het voor mantelzorgers gemakkelijker moet worden om vervanging te regelen bij een vakantie. Deze vervangende zorg wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Een ander initiatief om mantelzorger tijdelijk te ontlasten is de pilot logeerzorg, waarmee tien gemeenten van start zijn gegaan. De hulpbehoevende logeert dan tijdelijk in een zorginstelling. Zo kan de mantelzorger even tot rust komen.

Langer zelfstandig blijven wonen

Om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen zijn er verschillende aanpassingen die je in je woning kunt treffen. Zo kun je het toilet of de keuken aanpassen zodat deze bruikbaar blijft of een traplift kopen. Benieuwd naar de traplift prijs? Ga dan zeker offertes vergelijken om op de kosten te besparen.

Om deze aanpassingen in de woning te bekostigen kun je aanspraak maken op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Soms wordt bij de aanvraag van de Wmo besloten dat aanpassingen in de woning niet voldoende zijn om een oudere thuis te laten wonen. Er kan dan een bedrag beschikbaar worden gesteld om te verhuizen naar een passende woonvorm.

De overheid heeft zelf ook maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Zo laten ze gemeenten in kaart brengen hoeveel woningen er nodig zijn en stimuleren ze het bouwen van ouderenwoningen.

Ouderenzorg in verpleeghuis verbeteren

Als thuis wonen niet meer mogelijk is kunnen ouderen terecht in een verpleeghuis. Het is erg belangrijk dat dit een veilige plek is, waar ouderen zich thuis voelen. Om de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen te optimaliseren treft de overheid een aantal maatregelen. Zo maken ze de kwaliteit van de zorg zichtbaar en investeren ze in zorgverleners. Ook wordt de ouderen zorg vernieuwd, zodat er meer tijd overblijft voor echte zorg. Het programma Thuis in het Verpleeghuis is hier een goed voorbeeld van. Meer weten? Lees dan verder!

ouderenzorg verbeteren

Programma: Thuis in het Verpleeghuis

In het programma Thuis in het Verpleeghuis staan de maatregelen die worden getroffen om individuele verpleeghuiszorg te verbeteren. Zo is er altijd aandacht voor bewoners en staat hun welzijn voorop. Om dit mogelijk te maken investeert de overheid in zorgverleners. Zorgverleners krijgen bijvoorbeeld meer invloed in de organisatie waarin ze werken. Ook zorgt de overheid ervoor dat de administratieve lasten verminderd worden, zodat er meer tijd over blijft voor de ouderen. Ook stimuleert de overheid het gebruik van technologie in verpleeghuizen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Zorgkwaliteit verbeteren en kwaliteitskader

Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren stimuleert de overheid het gebruik van technologie in de zorg. Technologie kan de kwaliteit verhogen, maar zorgt er ook voor dat medewerkers meer tijd overhouden voor de bewoners. Om de veiligheid en kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen te garanderen houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toezicht. De kwaliteit wordt in kaart gebracht door het kwaliteitskader. In dit kader wordt rekening gehouden met drie onderdelen: de deskundigheid van het personeel, persoonsgerichte zorg en het sturen op veiligheid en kwaliteit. Voldoet een verpleeghuis niet aan de gestelde eisen? Dan worden er direct maatregelen getroffen.

De keuze voor een verpleeghuis is er eentje die niet zomaar gemaakt wordt. Je dient veel informatie in te winnen voordat je een keuze kunt maken. Naast het advies van de huisarts of het wijkteam kun je ook de zorgkaart raadplegen. Hier zie je wat de bewoners zelf van hun zorginstelling vinden. 

Vernieuwing in de ouderzorg

Verschillende organisaties hebben de handen ineen geslagen en vonden dat het tijd werd voor vernieuwing in de ouderenzorg. Daarom hebben ze de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’ opgericht. Deze beweging streeft naar zorg, waarbij de mensen voorop staan en niet de regels en protocollen. Er is ruimte voor naasten die hun dierbare willen verzorgen en ze zullen hiervoor ook waardering ontvangen. In de ‘Radicale vernieuwing zorg’ bloeit iedereen op en wordt ondertussen de benodigde zorg verleend.

Lees hier meer over de ouderzorg van de Rijksoverheid. (uitgaande link).

Heb jij een initiatief dat positief bijdraagt aan het ouderenbeleid? Kom in contact met ons!

Heb je een goed idee om eenzaamheid onder ouderen te verminderen? Bied je een luisterend oor, organiseer je spelletjesavonden of stimuleer je ouderen om samen in beweging blijven? Dit zijn allemaal initiatieven die positief bijdragen aan het ouderenbeleid. Heb jij ook een leuk idee of initiatief dat bijdraagt aan het ouderenbeleid? Neem dan contact met ons op!