Scheiden onder ouderen neemt toe

Scheiden onder ouderen neemt toe

Sinds de jaren 50 is het aantal scheidingen onder ouderen explosief toegenomen. Waren het eerst vooral de jonge ouders die uit elkaar gingen, nu hebben ouderen hier ook een belangrijk aandeel in. Er zijn geen tekenen dat deze trend stopt. In absolute aantallen steeg het aantal scheidingen onder 50 jarigen […]

Lees Verder

Pensioenregelingen op de kop

Pensioenregelingen op de kop

De PVDA en de VVD gaan binnen 5 jaar het huidige pensioenstelsel beëindigen. De reden voor deze verandering zijn o.a.: het onder water staan van de pensioenfondsen afgelopen tijd werknemers willen meer invloed  op het beleggingsbeleid er wordt vaker van baan gewisseld en men is minder vaak in vaste dienst […]

Lees Verder

De eerste stappen verbeteren kwaliteit van de ouderenzorg zijn gezet

De eerste stappen verbeteren kwaliteit van de ouderenzorg zijn gezet

Op 10 februari 2015 heeft Staatssecretaris Van Rijn het plan “Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen” gepresenteerd. Het doel van dit plan is verbetering van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. 200 voorbeeldfuncties Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’ bieden […]

Lees Verder

Wanneer mag jij met pensioen?

Wanneer mag jij met pensioen?

De tijden veranderen. We worden steeds ouder en blijven langer gezond op deze aardbol rondlopen. Dat heeft financiële consequenties die de huidige economie lastig kan dragen. Om die reden wordt er getornd aan de pensioengerechtigde leeftijd. De tijden dat iedereen voor of op 65-jarige leeftijd met pensioen gaat, zijn voorbij. […]

Lees Verder

Minder koopkracht voor ouderen

Minder koopkracht voor ouderen

Volgens Het Centraal Plan Bureau trekt de economie langzaam aan. Er heeft een stijging plaatsgevonden van  2,4 procent, dat is een half procent hoger dan de verwachting. Helaas profiteren ouderen hier het minste van. Zware tijden Ouderen zijn de laatste jaren het zwaarste getroffen. In de periode van 2009 tot 2013 is […]

Lees Verder

Pensioensparen, de voor- en nadelen

Pensioensparen, de voor- en nadelen

Dat we niet meer 100% kunnen vertrouwen op ons pensioen is ons de laatste tijd wel duidelijk geworden. Door de lage rentestand zijn de pensioenuitkeringen lager en omdat er nog geen indexatie heeft plaatsgevonden blijven de premies hetzelfde. Je betaalt evenveel en krijgt minder. Kortom, tijd om het heft in eigen hand […]

Lees Verder

Voorkom oververhitting

Voorkom oververhitting

Bij hitte is het belangrijk om goed op jezelf, maar ook op anderen te letten. Langdurige hitte kan grote gevolgen hebben, zoals oververhitting, uitdroging en uitputting. Vooral ouderen zijn nogal eens de dupe van gezondheidsproblemen die ontstaan door de hitte. Volgens de GGD en de Universiteit Tilburg zijn een groot […]

Lees Verder

CZ richt aandacht op mantelzorgers van mensen met dementie

CZ richt aandacht op mantelzorgers van mensen met dementie

Het is wereldwijd een groeiend probleem: steeds meer mensen krijgen een vorm van dementie. Uit de cijfers van Alzheimer Nederland blijkt dat in ons land momenteel zo’n 260.000 mensen een vorm van dementie hebben. De kans op het krijgen van dementie neemt toe met het ouder worden. Zo heeft van […]

Lees Verder

Stap voor stap op weg naar goede zorg voor kwetsbare ouderen [Infographic]

Stap voor stap op weg naar goede zorg voor kwetsbare ouderen [Infographic]

Zorg voor ouderen is een thema wat de laatste tijd vaak in het nieuws is. De Nederlandse regering heeft het een en ander veranderd voor de thuiszorg en daarmee veranderd ook veel voor mantelzorgers en professionals. Op initiatief van Vilanis is daarom een duidelijk en informatief stappenplan ontwikkeld dat een […]

Lees Verder

Vrouwen en mannen worden binnenkort even oud

Vrouwen en mannen worden binnenkort even oud

Het is bekend dat vrouwen over het algemeen ouder worden dan mannen. Momenteel is de gemiddelde levensverwachting van Nederlandse vrouwen 83 jaar tegenover 79 jaar voor mannen. Volgens Theo van Tilburg, hoogleraar sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam zal hier echter in de nabije toekomst verandering in komen. Levensverwachting […]

Lees Verder