Stap voor stap op weg naar goede zorg voor kwetsbare ouderen [Infographic]

Stap voor stap op weg naar goede zorg voor kwetsbare ouderen [Infographic]

Zorg voor ouderen is een thema wat de laatste tijd vaak in het nieuws is. De Nederlandse regering heeft het een en ander veranderd voor de thuiszorg en daarmee veranderd ook veel voor mantelzorgers en professionals.

Op initiatief van Vilanis is daarom een duidelijk en informatief stappenplan ontwikkeld dat een houvast moet bieden aan zorgverleners die in aanraking komen met ouderen.

Kernwoorden in het stappenplan zijn ‘zelf keuzes maken’ en een ‘interdisciplinaire aanpak’.

Het uitgangspunt van de handreiking is dat veel ‘kwetsbare’ ouderen nog prima in staat zijn om zelf belangrijke keuzes te maken. Het is belangrijk dat hulp- en zorgverleners zich hiervan bewust zijn en de keuze van de oudere begeleid door zich te verdiepen in diens behoeften en wensen.

Daarnaast wordt een interdisciplinaire samenwerking steeds belangrijker. Voor een goede zorg is het noodzakelijk dat verschillende partijen (huisarts, verpleegkundige, mantelzorgers) goed met elkaar samenwerken en weten wat de ander zijn/haar taak precies is.

Een visuele representatie van het stappenplan vindt je in deze PDF.

Infographic_kwetsbare_ouderen_Vilans-1 Infographic_kwetsbare_ouderen_Vilans-2

 

Reacties zijn gesloten.