Scheiden onder ouderen neemt toe

Scheiden onder ouderen neemt toe

Sinds de jaren 50 is het aantal scheidingen onder ouderen explosief toegenomen. Waren het eerst vooral de jonge ouders die uit elkaar gingen, nu hebben ouderen hier ook een belangrijk aandeel in. Er zijn geen tekenen dat deze trend stopt.

In absolute aantallen steeg het aantal scheidingen onder 50 jarigen van 196 in 1950 tot 2353 in 2014. Deze stijgende trend zet zich nog steeds door. Zelfs op hoge leeftijd besluiten mensen nog te gaan scheiden.

Extra vrije tijd resulteert in meer scheidingen

Mensen zijn in de loop der tijd steeds bewuster gaan leven en stellen meer eisen aan een relatie. Zeker als er meer vrije tijd is omdat werk is weggevallen, kan het ineens confronterend zijn om met elkaar te leven. Als ieder zich afzonderlijk gedurende 35 jaar in een andere richting heeft ontwikkeld, ben je uit elkaar gegroeid.

Als een koppel in een sleur terecht is gekomen en men elkaar niet veel meer te vertellen heeft, kan een nieuwe relatie aanlokkelijk lijken. De omstandigheden om op oudere leeftijd een nieuwe relatie te beginnen zijn gunstig. De stress van het werk valt weg, de kinderen zijn het huis uit en meestal hebben mensen meer financiƫle armslag.

Als de kinderen volwassen zijn en elders wonen, is de schroom om te scheiden verminderd. Toch kunnen ook oudere kinderen er veel moeite mee hebben, als hun ouders gaan scheiden.

Qua regelingen veel veranderd

Waar er voorheen nogal eens sprake was van een langdurig proces, kan een scheiding nu ook sneller verlopen. Er is zelfs een wet in de maak waarbij geen tussenkomst van een rechter meer hoeft plaats te vinden.

Ook het online scheiden is steeds meer in zwang. De gemiddelde doorlooptijd bij een dergelijke scheiding bedraagt 4 a 5 weken. Via deze regeling kan men niet alleen op tijd maar ook op de kosten besparen. Er zijn wel een aantal voorwaarden nodig als men kiest voor deze procedure. Als koppel moet er onder andere wel overeenstemming zijn over de verdeling van de inboedel en het vermogen.

Ook op het gebied van alimentatie gaat er ook veel veranderen. Er is een initiatief wetsvoorstel gemaakt waarbij in de toekomst minder alimentatie betaald hoeft te worden. Hierin is onder andere opgenomen dat er maximaal tien jaar partneralimentatie verschuldigd is bij een huwelijk dat langer dan vijftien jaar heeft geduurd.

De huidige trend zet door: ouderen kiezen steeds vaker om te scheiden

De samenleving is veranderd. Ook als het gaat om verwachtingen die men heeft ten aanzien van relaties. Ouderen zijn meegegaan met die veranderingen en kijken anders tegen het huwelijk aan, dan in vroegere tijden. In de jaren 50 veroorzaakte het een hele rel om als oudere nog te gaan scheiden en een nieuwe partner te zoeken. Omdat het tegenwoordig normaal is om te gaan scheiden, gaan ook steeds meer mensen van boven de 50 jaar dit doen; zeker omdat we bewuster omgaan met onze gezondheid en daardoor vaak op hogere leeftijd nog fit zijn.

 

Reacties zijn gesloten.