Pensioenregelingen op de kop

Pensioenregelingen op de kop

pensioen
De PVDA en de VVD gaan binnen 5 jaar het huidige pensioenstelsel beëindigen. De reden voor deze verandering zijn o.a.:

  • het onder water staan van de pensioenfondsen afgelopen tijd
  • werknemers willen meer invloed  op het beleggingsbeleid
  • er wordt vaker van baan gewisseld en men is minder vaak in vaste dienst
  • het tijd voor meer maatwerk

Doornsneesystematiek

De “doornsneesystematiek” die we nu handhaven is volgens Staatssecretaris van Sociale Zaken (PVDA) Jetta Klijnsma niet meer van deze tijd, zo schrijft zij in haar nota “Nationale Pensioendialoog”. Zie hier een kort interview met de staatssecrataris.

Momenteel betalen ouderen en jongeren hetzelfde percentage van hun loon en bouwen dus percentueel evenveel op. Als het meer maatwerk wordt, komen er dus persoonlijke pensioenpotjes maar wel met een gezamenlijke risicodeling. De beleggingsrisico’s moeten wel gedeeld worden omdat het anders onbetaalbaar en onbeheersbaar wordt. De Sociaal Economische Raad, SER, onderzoekt de plannen van de staatssecretaris.

100 miljoen

Het omzetten van de pensioensystemen gaat ongeveer 100 miljoen kosten, berekende het Centraal Planbureau al in 2013. De plannen worden komende maanden verder uitgewerkt. Ook worden de goede kanten van het huidige pensioenstelsel in het nieuwe plan verwerkt. Daarnaast wordt er naar manieren gezocht die ervoor zorgen dat de kosten van deze stelselwijziging niet bij één generatie worden neergelegd.

Tegenstanders

Bij de presentatie van de nieuwe plannen is er tegenstand. In het VARA-programma EZ werden de gevolgen onderzocht van het zelf regelen van je pensioen, zoals zzp’ers dat nu al doen. Het blijkt dat men kiest voor de korte termijn en dat heeft op langere termijn niet altijd de gunstige uitwerking.

Oude dag

Dat het huidige pensioenstelsel met de wijzigingen in de samenlevingen verouderd is, staat buiten kijf. Of individuele pensioenwensen omgesmolten kunnen worden in een collectieve regeling zal de tijd moeten leren. Het kabinet heeft er in ieder geval een hele kluif aan om dit in goede banen te leiden.

 

Reacties zijn gesloten.