Minder koopkracht voor ouderen

Minder koopkracht voor ouderen

koopkracht ouderen

Volgens Het Centraal Plan Bureau trekt de economie langzaam aan. Er heeft een stijging plaatsgevonden van  2,4 procent, dat is een half procent hoger dan de verwachting. Helaas profiteren ouderen hier het minste van.

Zware tijden

Ouderen zijn de laatste jaren het zwaarste getroffen. In de periode van 2009 tot 2013 is er een achteruitgang van 6,2 procent. Bij de werkenden is dit echter maar 1,1%. Een aanzienlijk verschil wat de nodige consequenties zal hebben voor het uitgave patroon van de pensioengerechtigde.

Daling in koopkracht

De uitkeringen van de pensioenfondsen zijn al jaren hetzelfde terwijl de kosten in levensonderhoud alleen maar toenemen. Het ziet er volgens de ouderenbond ANBO niet naar uit dat de pensioenfondsen hun uitkeringen op korte termijn gaan indexeren. Het feit dat de uitkeringen niet worden aangepast aan de inflatie heeft verstrekkende gevolgen voor de ouderen die van een pensioen genieten. De ouderen die alleen een AOW-uitkering hebben, zullen hier geen last van hebben omdat deze wel jaarlijks wordt voorzien van een inflatiecorrectie.

koopkracht veranderingen

Besparen op zorguitgaven

Omdat de koopkracht verminderd zullen de ouderen moeten besparen. Dit wordt voornamelijk gedaan op de zorguitgaven. Zij proberen om het verplichte eigen risico niet te betalen, door geen of minder gebruik te maken van zorg. Iedere Nederlander heeft een wettelijk eigen risico van 375 euro. Een bezoek aan de huisarts valt echter niet in het eigen risico maar een ziekenhuisopname, een bezoek aan specialisten en sommige medicijnen wel.

Zelfstandig wonen

Het overheidsbeleid is erop gericht om zoveel mogelijk ouderen zo lang mogelijk op zich zelf te laten wonen. Over het algemeen zou de zorg dan juist moeten toenemen voor deze groep, omdat het steeds lastiger wordt om voor zichzelf te kunnen zorgen. Het is dan ook schrikbarend te concluderen dat de zorg juist afneemt, niet omdat de ouderen steeds gezonder worden maar omdat ze het niet meer kunnen betalen.

WMO, Wet Maatschappelijke ondersteuning

Met de invoering van de Nieuwe Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) heeft de overheid een aantal zorgonderdelen overgeheveld naar de gemeente. Sinds januari dit jaar is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg die de zelfstandig wonende ouderen krijgen. In sommige gemeentes wordt voor een aantal zorgdiensten een eigen bijdrage gevraagd. En de groep ouderen die dat niet kunnen betalen wordt steeds groter.

 

Reacties zijn gesloten.