LOIS

LOIS staat voor de stichting Landelijke Ondersteunings- en Informatiecentrum Seniorenbeleidsadvisering. Deze organisatie biedt ondersteuning aan alle adviesorganen en individuen die de gemeentes adviseren over ouderenbeleid. LOIS werkt dus vooral samen met seniorenraden.

De organisatie kijkt naar het functioneren van de seniorenraden en levert daarnaast ondersteuning door informatie aan te leveren over relevante onderwerpen op het gebied van ouderenbeleid. Omdat het aantal ouderen de komende jaren toe zal nemen, wordt dit steeds belangrijker en zal ouderenbeleid een steeds grotere rol gaan spelen in de gemeentes. Daarom is het belangrijk dat de seniorenraden goed voorbereid hun eigen belangen kunnen behartigen.

Donateurs

De seniorenraden waar LOIS mee samenwerkt, zijn donateurs. In ruil voor een donatie worden zij door LOIS geholpen. Niet alleen seniorenraden kunnen donateur worden, “iedereen die zich ten doel stelt te adviseren over ouderenbeleid, kan onze donateur worden”, schrijft LOIS op de website.

size_907_450_4680

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over LOIS, of donateur wilt worden, kunt u terecht op de website. Hier vindt u ook de contactgegevens van het bestuur.