De eerste stappen verbeteren kwaliteit van de ouderenzorg zijn gezet

De eerste stappen verbeteren kwaliteit van de ouderenzorg zijn gezet

ouderenzorg
Op 10 februari 2015 heeft Staatssecretaris Van Rijn het plan “Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen” gepresenteerd. Het doel van dit plan is verbetering van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen.

200 voorbeeldfuncties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’ bieden aan 200 verpleeghuislocaties de ruimte om hun ideeën en ambities voor kwaliteitsverbetering  te realiseren. Het is de bedoeling dat de 200 locaties als voorbeeld gaan dienen voor de rest van de sector om de best mogelijke zorg te leveren.

5 speerpunten

De belangrijkste verandering is dat de ouderen en hun naasten in relatie tot de professional centraal staan. Er is meer oog voor de behoeften van de individuen. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waar de bewoners zich moeten schikken naar de regels van het verzorgingstehuis.

Het plan bevat 5 speerpunten:

  1. Optimale samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener
  2. Basis op orde: veilige zorg
  3. Meer ruimte voor – en kwaliteit van – professionals
  4. Kwaliteit staat of valt met bestuurlijk leiderschap
  5. Openheid en transparantie.

ouderenzorg2

Hervormingen

Het is de hoogste tijd dat de verpleeghuiszorg wordt verbeterd. De problemen die er heersen zijn urgent en de om die reden zijn alle partijen betrokken bij de hervormingen. Er worden ook plannen gemaakt om de opleidingen beter bij de praktijk aan te laten sluiten. Dit geldt zowel voor de gehele zorg als voor de verpleeghuiszorg in het bijzonder.

Kwaliteitsgarantie

Er wordt ook opnieuw gekeken naar manieren om de kwaliteit te waarborgen. De bestaande keurmerken voor verpleeghuiszorg bieden onvoldoende inzicht, zo is gebleken. De gegevens die verzameld werden leveren niet genoeg houvast en veroorzaken een extra administratieve last. Uiterlijk oktober 2016 is de vervangende informatieset gereed, dit zal een vermindering zijn in de administratieve last en de kwaliteit zal dan worden gemeten zoals die cliënt deze ervaart.

Daarnaast wordt de openbare informatievoorziening verbeterd, door o.a. de website ZorgkaartNederland. Hier worden ervaringen van cliënten gewaardeerd en zijn voor iedereen toegankelijk.

Op de site van Zorginstituut Nederland staat meer informatie en is ook het hele plan in PDF te downloaden.

 

Reacties zijn gesloten.