ANBO

Met een achterban van 180.000 senioren is ANBO de grootste belangenorganisatie voor ouderen in Nederland. De organisatie buigt zich over thema’s als gezondheid, inkomen, wonen en woonomgeving. Keuzevrijheid en zelfstandigheid voor de ouderen staan hierbij altijd centraal. Om de achterban goed te kunnen vertegenwoordigen, vinden er geregeld ledenvergaderingen plaats.anbo-logo-kleur-transparant-groot

Raad en Daad

Behalve het behartigen van uw belangen bij de overheid en gemeentes, voorziet ANBO u ook van adviezen. Bij bijna elke vraag heeft ANBO Raad & Daad wel een passend advies. De adviezen zijn opgesplitst in 3 thema’s: inkomen, gezondheid en wonen.

Plaatselijke afdelingen

Omdat ANBO zo’n grote organisatie is, is deze onderverdeeld in maar liefst 430 plaatselijke afdelingen. Ook Oss/Maasland heeft een plaatselijke afdeling. Hier worden wekelijks activiteiten als schilderen, computercursus, biljart en bingo georganiseerd.

agenda

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, of lid wilt worden van ANBO, kunt u terecht op de website. Het lidmaatschap levert u korting op bij zorgverzekeraars, u ontvangt 8 keer per jaar het ANBO magazine en daarnaast ontvangt u korting op leuke uitjes en heeft u de gelegenheid veel nieuwe mensen te ontmoeten.